Tarihçe


   1963 olaylarını müteakiben kendi bölgelerinde toplanan Kıbrıs Türk Toplumu çatışmaların azalmasının hemen sonunda kendi idaresini kurmaya başlamış ve bu çerçevede 1968 yılında Kıbrıs Türk Yönetimi kurulmuştur. Bu çerçevede oluşturulan yönetimde Maliye ve İktisadi İşler Üyeliği de kurulmuştur.Maliye İktisadi İşler Üyeliği o yıllarda şimdiki Mahkemeler binası altında çok zor koşullarda görevini yürütmüştür.


   1974 yılında Anavatanımız Türkiye tarafından gerçekleştirilen Mutlu Barış Harekatı sonucunda yeni bir Türk devletinin kurulması nedeniyle Bakanlığımızın görev, yetki ve sorumlulukları genişlemiş ve buna  paralel olarak Bakanlığımıza bağlı Gelir ve Vergi Dairesi ile Maliye dairesine ilaveten yeni olarak Bütçe Dairesi Gümrük ve Rüsumat Dairesi, Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi, Maliye Teftiş İnceleme Kurulu, Para Kambiyo ve İnkişaf Sandığı İşleri Daireleri oluşturulmuştur.


   Yeni bir devlet kurmamız nedeniyle hava ve deniz limanlarında gümrük hizmetlerini vermemiz nedeniyle yeni gümrük kadroları oluşturulmuş buna paralel olarak Gelir ve Vergi Dairesi kadroları ile Maliye Dairesi kadroları genişletilmiştir. 1974 Mutlu Barış Harekatından sonra elde edilen hazine mallarının değerlendirilmesi ve devletin ihale işlerinin yürütülmesi için de Bakanlığımıza bağlı Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi oluşturulmuştur. Maliye Teftiş ve İnceleme Kurulu yasası kurallarına bağlı olarak bakanlığımız bünyesi icerisinde denetim yapmak üzere Maliye Teftiş ve İnceleme Kurulu Dairesi oluşturulmuştur.Bakanlığımızın görev ve yetkilerinin  artırılması sonucunda kadrolarımızın genişlemesi nedeniyle yeni bakanlık binamız inşa edilmiştir.


Paylaş :