AÇIK ARTIRMA USULU İLE AYRIŞTIRILMAMIŞ HURDA MUHTELİF METAL , HURDA BOŞ AV FİŞEĞİ KOVANLARI VE MUHTELİF EBADLARDA HURDA AKÜ SATIŞI

AÇIK ARTIRMA USULU İLE AYRIŞTIRILMAMIŞ HURDA MUHTELİF METAL , HURDA BOŞ AV FİŞEĞİ KOVANLARI VE MUHTELİF EBADLARDA HURDA AKÜ SATIŞI


DEVLET EMLAK VE MALZEME DAİRESİ
AÇIK ARTIRMA USULU İLE AYRIŞTIRILMAMIŞ HURDA MUHTELİF METAL , HURDA BOŞ AV FİŞEĞİ KOVANLARI VE MUHTELİF EBADLARDA HURDA AKÜ SATIŞI

Aşağıda beIirtiIen yerde bulunan ayrıştırılmamış muhtelif hurda metaller, hurda bos av fişekleri ve muhtelif ebatlarda hurda akuler , açık artırma usulü ve peşin para ile yerlerinde olduğu gibi SatıŞa çıkarilacaktır.


Malzemelerin bulunduğu adres:
    1) Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi Haspolat Ambarı

    2) Güzelyurt Meslek Lisesi,GüzeIyurt


Satış tarihi ve yeri:
14/12/2023 Perşembe gunu saat 10:30

Yukarda satışa çıkacak malzemeler için açık artırmaya katılacak olan alıcı/alıcılar 45 gün süreli 20,O00TL miktarında geçici banka teminat mektubu veya Maliye Bakanlığı Gelir ve Vergi Dairesi veznesine yatırılacak para karşılığı alınan makbuz ve Devlet’e vergi borcu olmadığına dair belge getirecektir.

Daha fazla bilgi ve sartnameyi 13/12/2023 tarihi mesai saati bitimine kadar Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi Müdürlüğü Ayniyat ve Levazım Şubesinden temin etmeleri gerekmektedir. Şartname almadan katılımcılar ihaleye alınmayacaktır.

Malzemeler yerlerinde açık artırma tarihine kadar görülebilir.

Şartname Bedeli: SOO TL + KDV ( Gelir ve Vergi Dairesine yatırılıp Makbuz’un DEMD ibraz edilmesi gerekmekted ir.)

 

Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi

 Eki İndir
Paylaş :